Sikkerhet

Ivareta en stabil drift

For å ivareta en stabil drift og ha kontroll over anlegget, anbefales forskjellige løsninger av alarmering, monitorering og fjernstyring.

Alarm og monitorerinssystemer

IT Modules leverer løsninger som varsler ved feil eller hendelse som forsøk på sabotasje og innbrudd. For å kunne være i forkant og gi mulighet for å rette feil før de blir kritiske vil et monitorering system være et viktig hjelpemiddel. Med slike systemer kan man trende viktige parametere og sette opp automatiske varsler for aksjon.

Systemene kan leveres som frittstående eller integreres mot kundens allerede etablerte systemer

Sikkerhetsnivåer

Avhengig av hvor høy oppetid man ønsker designes en løsning hvor redundans på tekniske støttefunksjoner vurderes.

Brannovervåking og slukking

IT Modules leverer et bredt utvalg av slukkesystemer og deteksjonsanlegg

Av løsninger innen slukketeknikk kan det leveres automatiske løsninger basert på aerosol, Inert og LOX (oksygenredusering) i tillegg til håndholdt slukkeutstyr

På deteksjonssiden benyttes detektorer. Ved tilfelle man ønsker ekstra tidlig varsling benyttes aspirerende tidlig deteksjon. 

Ønsker du å vite mer?