Fysisk miljø

Det fysiske miljøet og innredning har vesentlig betydning for sikkerhet, funksjoner og drift av systemet.

IT modules har spesialisert seg på å se alle elementer i sammenheng og opp mot kundens behov. Ved dette sikres en helhetlig løsning som fungerer sammen og som sikrer optimal drift i ettertid.

Modulene kan leveres med

Modulene kan også designes for å ivareta krav til

Innvendig kan modulene tilpasses med bl.a.

Ønsker du å vite mer?