Sikkerhetsnivåer

Oppetid på anlegget

Avhengig av hvor høy oppetid man ønsker designes en løsning hvor redundans på tekniske støttefunksjoner vurderes.

For kjøling og kraft (generator, UPS, likerettere og el-system) legger man nivåene under til grunn. Jo mere redundans jo høyere beregnet oppetid.

Nivå 1: N – en kilde

Normal bestykning

Nivå 1 beskytter mot forstyrrelser fra menneskelige feil, men ikke uventede feil eller driftsavbrudd. Anlegget vil måtte stenges fullstendig for forebyggende vedlikehold og reparasjoner, og unnlatelse av dette øker risikoen for uplanlagte forstyrrelser og alvorlige konsekvenser av systemsvikt.
Nivå 2 - N+1 To kilder i parallell

Normal bestykning

Nivå 2 beskytter som nivå 1 men har redundante kapasitetskomponenter som gir bedre vedlikehold mulighet og sikkerhet mot forstyrrelser.

Nivå 3 - N+1 service – To kilder i parallell hvor den ene kilden kan kobles ut for service under full drift

Normal bestykning

Nivå 3 beskytter som nivå 2 men har redundante kapasitetskomponenter og distribusjonsveier som utførelse av vedlikehold under full drift.

Nivå 3 - N+1 service – To kilder i parallell hvor den ene kilden kan kobles ut for service under full drift

Normal bestykning

Nivå 4 beskytter som nivå 3 men legger til feiltoleranse i nivå 3 topologien. Alt IT utstyr må ha en feiltolerant strømdesign.

Elementer som brann, alarm, bygg osv. designes i forhold til ovennevnte sikkerhetsnivå. Dette slik at man får et balansert anlegg jamfør kost/nytte. Når alle del elementer legges på samme nivå oppnår man høyest sikkerhet for investerte midler.

Ønsker du å vite mer?