Avbruddsfri kraft

Støttesystemer som sikrer strøm

En av de vanligste årsakene til driftsstans er strømbrudd. Det er derfor viktig å installere støttesystemer som sikrer strøm uavhengig om nettet utenfor er i drift eller ikke.

Elektroinstallasjon av slike anlegg krever høy forståelse av komponentvalg og egenskaper – IT modules har spesialisert seg på også å designe elektroanlegg og jordingsanlegg tilpasset nødstrømutstyr.

Et bredt utvalg av løsninger

Avhengig av kravet til opptid og hvor lenge man vil sikre seg ved strømbrudd velges type løsning.

I løsninger til et stabilt elektroanlegg benyttes komponenter som

Ønsker du å vite mer?