Kjøling og ventilasjon

Temperatur og luftfuktighet innenfor gitte områder

Serverer, teleutstyr og andre IT løsninger krever temperatur og luftfuktighet innenfor gitte områder for optimal funksjon. Normalt legges ASHREA standarden til grunn når vi designer løsninger. I tillegg til anbefalte temperatur og luftfuktighetsområder er det viktig å installer løsninger som sikrer kjøling ved havari av et komponent.

IT Modules sine ingeniører har spesialisert seg på å designe løsninger som sikrer avbruddsfri kjøling og rett inneklima.

IT Modules leverer løsninger innen kjøling og ventilasjon som baserer seg på moderne teknologi, energieffektivitet og kundens behov for sikkerhet.

I løsninger til et stabilt kjøleanlegg benyttes komponenter som

Generelt tilpasses alle kjøleanlegg slik at de oppnår maksimal energieffektivitet ved å utnytte det nordiske klimaet.

Ønsker du å vite mer?