Edge computing

IT-Moduler som sikrer rask og sikker dataprosessering (Edge computing) eller som bedriftens lokale datasenter

Utviklingen innen Internet of Things (IOT) er økende og ved å plassere lokale datasentre ved brukerne (kanten av linjenettet mot brukerne) sikrer man:

Bruksområder

Fordeler

Egenskaper med IT Modul type – Lokalt datasenter / Edge computing

Ønsker du å vite mer?