Om IT Modules

En ledende leverandør av nøkkelferdige spesialcontainere til IT- industrien

IT Modules er en del av BNS gruppen og vil dekke markedet for spesialmoduler tilpasset IT-
industrien. Kontoradresse og showrom vil være i Jerikoveien i Oslo. Selskapet har også tilpassede
fabrikkfasiliteter i Norge (Enebakk rett utenfor Oslo med et anlegg på 25 mål hvorav 3000 kvm under
tak) og i Estland (rett utenfor Tallinn – et anlegg med fabrikklokale på 2400 kvm)

IT Modules AS har som visjon å bli en ledende leverandør av nøkkelferdige spesialcontainere til IT-
industrien med spesielt fokus på fleksible mobile moduler tilpasset nordiske klimatiske forhold.

Selskapet vil levere nøkkelferdige løsninger, montasje og igangkjøring på lokasjon samt preventivt
vedlikehold med 24/7 vakt i ettertid. Kundens behov skal danne grunnlaget for tilpassede løsninger
til hver enkelt kunde-case.

Selskapet skal jobbe kontinuerlig med å utvikle innovative energismarte løsninger med fokus på FN´s
bærekraftmål.

IT Modules AS har som visjon å bli en ledende leverandør av nøkkelferdige spesialcontainere til IT- industrien med spesielt fokus på fleksible og mobile moduler, tilpasset nordiske klimatiske forhold.

telecontainer-fra-it-modules

IT Modules AS eies av BNS Holding AS og Mortec AS.

IT Modules AS eies av BNS Holding AS og Mortec AS, som begge er aktive eiere og stiller med ressurser i IT Modules AS. Morten Christiansen (Mortec AS) går inn som daglig leder og Haakon Thorsen (BNS) går inn som styreleder i det nye selskapet IT Modules AS
Om Mortec

Mortec AS er et rådgivingsselskap som har spesialisert seg innen design og prosjektering av kritisk
infrastruktur som datasenter og avbruddsfri strøm.
Selskapet søker også å ligge i tet innen energismarte løsninger i kombinasjon med sikker drift.
Grunnleggeren Morten Christiansen bygget opp et selskap i Norge (Coromatic) fra 2000 til 2017 med
hovedfokus på utvikling, etablering/drift av datasentre og kritisk infrastruktur
I hans ledelse sto selskapet for leveranser av over 100 nøkkelferdige datasentre og en rekke
nødstrøminstallasjoner til de største bedriftene i Norge

Om BNS

BNS er ledende i Norge på tilpasning, reparasjon og vedlikehold av containerbaserte løsninger.
Selskapet har en betydelig samlet erfaring og Norges beste produksjonslokale innen bransjen
Containeren er et columbi egg: En genial byggestein som kan løse uendelige mange oppgaver – helt
uavhengig av sted. Enten det gjelder transport og logistikk, bygg og anlegg eller ulike
produksjonsprosesser ser vi stadig problemstillinger der containeren er den enkleste og mest
effektive løsningen.

BNS Depot og Verksted spesialiserer seg på å vedlikeholde ulike container løsninger (også
avfallscontainere) og å produsere spesialcontainere for ulike formål. Eksempler er IT/energi
containere, containere til bygge bransjen og containere til oljesektoren. BNS en av Nordens største
aktører, og Norges mest profesjonelle aktør i vår bransje. BNS omsetter i 2021 for ca NOK 230 mill.

Ønsker du å vite mer?