Standarder

Standarder som blir lagt til grunn

NEK 400, IEC 60364, CENELEC HD 60364
NEK 400 omhandler prosjektering og utførelse av elektrisk lavspenningsinstallasjoner. Normsamlingen oppstiller krav for å oppnå tilfredsstillende elsikkerhet, samt legger føringer for utforming av elektriske lavspenningsinstallasjoner. Normen sees i sammenheng med bl.a. NEK 439 A, B og C, (tavlenormen) og NEK 700 serien (Ekomanlegg).
Ved anlegg utenfor Norge benyttes IEC 60364-serien, CENELEC HD 60364-serien i stedet for den bearbeidede norske utgaven NEK 400.
ANSI/TIA 942
Den globalt vedtatte ANSI/TIA-942 telekommunikasjonsinfrastrukturstandarden for datasentre spesifiserer minimumskravene for datasentre og dekker all fysisk infrastruktur inkludert, men ikke begrenset til, stedsplassering, arkitektonisk, elektrisk, mekanisk, brannsikkerhet, telekommunikasjon, sikkerhet og andre krav.
EN 50600
Informasjonsteknologi – anlegg og infrastruktur i datasentre.
Uptime Institute
Sikkerhetsnivå – Tier Classification System
ASHRAE

Internasjonal standard for temperatur og luftfuktighet i tekniske omgivelser.

Ønsker du å vite mer?