Nytt selskap IT Modules AS

IT-industrien er i store endringer og behovet for skalerbare, mobile moduler tilpasset IT-bransjen er sterkt økende.

IT-industrien er i store endringer og behovet for skalerbare, mobile moduler tilpasset IT-bransjen er sterkt økende. For å møte denne utviklingen har vi gleden av å kunne presentere et nytt felles selskap: IT Modules AS.

IT Modules AS har som visjon å bli en ledende leverandør av nøkkelferdige spesialcontainere til IT-industrien med spesielt fokus på fleksible og mobile moduler, tilpasset nordisk klima og forhold. 

Bruksområdene vil være mange for slike IT-moduler som:

  • IT-Moduler plassert lokalt for rask og sikker dataprosessering (Edge computing) 
  • Sambandsstasjoner med utvidet funksjonalitet
  • Stasjoner for infrastruktur til støttefunksjoner til IT som strøm og kjøling
  • Skalerbare datasenter
  • Komplette moduler (OEM)

IT Modules AS eies av BNS Holding AS og Mortec AS, som begge er aktive eiere og stiller med ressurser i IT Modules AS. Morten Christiansen (Mortec AS) går inn som daglig leder og Haakon Thorsen (BNS) går inn som styreleder i det nye selskapet IT Modules AS

Ved å samkjøre kompetansen fra eierselskapene inn i IT Modules AS vil selskapet kunne sikre at kundens behov blir satt i høysetet under design/prosjektering, etablering og ikke minst ved service/drift i ettertid. 

Morten Christiansen har over 20 års erfaring fra IT-industrien, med bl.a. design og utvikling av datasentre som sitt spesialfelt.

IT-modulene produseres på BNS sine allerede etablerte verksteder i Norge (Enebakk rett utenfor Oslo) og i Estland (Tallin) Det gir store fordeler med å produsere slike moduler i oppvarmede gode verkstedlokaler nære ingeniører og designteam. Her kan man også kjøre fullskalatest før modulene blir fraktet ut til aktuell lokasjon. Stikkord er fleksibilitet, rask byggetid og kundemedvirkning.

Vi ser dette som en meget interessant forretningside sier Haakon Thorsen, konsernsjef i BNS-selskapene. BNS har lang og bred erfaring med å produsere spesialcontainere og moduler til forsvar, næringsliv og offentlig sektor. IT-markedet er sterkt voksende med behov for gode og fleksible løsninger – med IT Modules AS vil vi kunne møte kundens behov også innen dette segmentet.

IT-relaterte tjenester er i sterk utvikling og nye behov overstrømmer markedet. Dette har medført at det allerede nå er sterkt økende etterspørsel etter lokasjoner for dataprosessering og lagring i nærheten av spesielle brukergrupper. Dette som et supplement til de store eksterne datasentrene som finnes i markedet i dag. 

Det er flere fordeler med slike lokale sentre sentralt plassert ved bruker og i linjenettet. Bl.a. å sikre opptid ved linjefeil i nettet, redusere tidsforsinkelser ved å sende data langt av gårde, eller å ha en ferdig tilpasset produksjonsmodul for en enkelt data-applikasjon. 

Med det nye selskapet IT Modules AS vil vi tilby markedet moduler med redundansnivå (opptid), kapasitet (kW) og rackkapasitet tilpasset kundens behov. 

Behovsanalyse og tett kundekontakt vil være nøkkelord her sier den nye daglige lederen i IT Modules AS Morten Christiansen. Han tilføyer videre at modulene blir tilpasset de spesielle forhold som vi har i de nordiske land som tøft vinterklima, spesielle elektriske nettsystemer og nasjonale/lokale lover og regler 

Om IT Modules AS

IT Modules er en del av BNS gruppen og vil dekke markedet for spesialmoduler tilpasset IT-industrien. Kontoradresse og showrom vil være i Jerikoveien i Oslo. Selskapet har også tilpassede fabrikkfasiliteter i Norge (Enebakk rett utenfor Oslo med et anlegg på 25 mål hvorav 3000 kvm under tak) og i Estland (rett utenfor Tallinn – et anlegg med fabrikklokale på 2400 kvm)

IT Modules AS har som visjon å bli en ledende leverandør av nøkkelferdige spesialcontainere til IT-industrien med spesielt fokus på fleksible mobile moduler tilpasset nordisk klima og forhold. 

Selskapet vil levere nøkkelferdige løsninger, montasje og igangkjøring på lokasjon samt preventivt vedlikehold med 24/7 vakt i ettertid. Kundens behov skal danne grunnlaget for tilpassede løsninger til hver enkelt kunde case

Selskapet skal jobbe kontinuerlig med å utvikle innovative energismarte løsninger med fokus på FN´s   bærekraftmål  

Om Mortec

Mortec AS er et rådgivingsselskap som har spesialisert seg innen design og prosjektering av kritisk infrastruktur som datasenter og avbruddsfri strøm.

Selskapet søker også å ligge i tet innen energismarte løsninger i kombinasjon med sikker drift.

Grunnleggeren Morten Christiansen bygget opp et selskap i Norge (Coromatic AS) fra 2000 til 2017 med hovedfokus på utvikling, etablering/drift av datasentre og kritisk infrastruktur

I hans ledelse sto selskapet for leveranser av over 100 nøkkelferdige datasentre og en rekke nødstrøminstallasjoner til de største bedriftene i Norge

OM BNS

BNS er ledende i Norge på tilpasning, reparasjon og vedlikehold av containerbaserte løsninger.

Selskapet har en betydelig samlet erfaring og Norges beste produksjonslokale innen bransjen

Containeren er et columbi egg: En genial byggestein som kan løse uendelige mange oppgaver – helt uavhengig av sted. Enten det gjelder transport og logistikk, bygg og anlegg eller ulike produksjonsprosesser ser vi stadig problemstillinger der containeren er den enkleste og mest effektive løsningen.

BNS Depot og Verksted spesialiserer seg på å vedlikeholde ulike container løsninger (også avfallscontainere) og å produsere spesialcontainere for ulike formål. Eksempler er IT/energi containere, containere til bygge bransjen og containere til oljesektoren. BNS en av Nordens største aktører, og Norges mest profesjonelle aktør i vår bransje. BNS omsetter i 2021 for ca. NOK 230 mill.

Del gjerne
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ønsker du å vite mer?