presseinfo oktober 2023 altibox og it modules

Kundecase Altibox Carrier

Leveranse av teletekniske nodestasjoner fra IT Modules til Altibox Carrier sin nye hovedforbindelse mellom Stavanger og Oslo

Altibox har nylig fullført arbeidet med å bygge en ny fibermotorvei mellom Stavanger og Oslo.
Med denne nye linjen sikrer man en helt ny og sikker overføringsvei for datatrafikk. Den nye linjen går over fjellet blant annet via Setesdalen og styrer dermed unna eksisterende infrastruktur fra andre leverandører. Dette bidrar til økt sikkerhet med dertil høyere oppetid for kundene.

For at slike høyhastighets fiberforbindelser skal fungere, kreves det spesielle forsterkersystemer (ILA – Optical inline amplifier) langs fiberlinjen for å sikre korrekt dataoverføring. Dette utføres ved at forsterkerutstyr plasseres i nodehytter. I dette prosjektet måtte disse nodehyttene utformes som store modulære stasjoner for å ha nok kapasitet og sikkerhet. Sikkerhet står i høysetet når det gjelder alle forhold rundt drift som fysisk skallsikring med tilpasning til klimatiske tøffe forhold, redundans på støtteutstyr for å drive systemene og ikke minst overvåkingssystemer av all teknikk og annet som går rett inn til Altibox sitt døgnbemannede operasjonssenter.

Altibox lyste ut forespørsel til spesielt utvalgte leverandører med spisskompetanse på området.
En meget krevende spesifikasjon som skulle sikre at Altibox fikk dekket akkurat deres behov.

Etter en nøye vurdering ble IT Modules valgt som leverandør for denne leveransen.
Deres kompetanse både på fysiske moduler, tilpassede tekniske systemer etter Altibox sine krav og deres solide oppgaveforståelse gjorde valget av IT Modules som leverandør enkelt.

«Vi er veldig takknemlige og ydmyke over å ha blitt valgt som leverandør til dette prosjektet» sier daglig leder i IT Modules, Morten Christiansen. Han tilføyer videre at for å møte Altibox sine krav krevdes det nyutvikling og tilpasning av forskjellige systemer. Kundetilpasning er en av IT Modules spesialiteter – å designe og optimalisere løsninger nøyaktig tilpasset kundens behov, og hvor også miljø og energiforbruk gis høy prioritet.

 

«Vi er meget fornøyde med leveransen fra IT Modules, alt fra planlegging, bygging underveis og idriftsettelse ute på våre lokasjoner. Dette ble håndtert meget profesjonelt og vi var hele tiden sikre på at leveransen skulle bli bra med solid kunnskap og stødig prosjektledelse. Det ga oss også en trygghet at vi kunne komme til deres fabrikk i Enebakk, rett utenfor Oslo og inspisere produksjonen underveis» sier Kjetil Økland, prosjektleder for Altibox.

Styreleder i IT Modules, Haakon Thorsen bekrefter at tett kundekontakt kombinert med at kunde kan komme til vår fabrikk gjør alt enklere. Han påpeker videre at denne leveransen ytterligere styrker IT Modules sin satsning på spesialcontainere til IT industrien tilpasset Nordisk klima, krav og standarder.

«Vi har også en fabrikk i Estland, som gir mulighet for serieproduksjon og kostnadseffektivisering.»

presseinfo oktober 2023 altibox og it modules
Fra venstre: Morten Christiansen – Prosjektleder og daglig leder IT Modules,
Kjetil Økland – Prosjektleder Altibox, Øyvind Melkevik – Leder transmisjon Altibox,
Haakon Thorsen – Styreleder IT Modules

Om IT Modules AS

IT Modules er en del av BNS gruppen og dekker markedet for spesialmoduler tilpasset IT-industrien. Kontoradresse er i Jerikoveien i Oslo. Gruppen har tilpassede fabrikkfasiliteter i Norge (Enebakk rett utenfor Oslo med et anlegg på 25 mål hvorav 3000 kvm under tak) og i Estland (rett utenfor Tallinn – et anlegg med fabrikklokale på 2400 kvm)

IT Modules AS har som visjon å bli en ledende leverandør av nøkkelferdige spesialcontainere til IT-industrien med spesielt søkelys på fleksible mobile moduler tilpasset nordisk klima og forhold.

Selskapet leverer nøkkelferdige løsninger, montasje og igangkjøring på lokasjon samt preventivt vedlikehold med 24/7 vakt i ettertid. Kundens behov skal danne grunnlaget for tilpassede løsninger til hver enkelt leveranse.

Selskapet jobber kontinuerlig med å utvikle innovative energismarte løsninger jamfør på FN´s bærekraftmål

Om Altibox Carrier

Altibox Carrier tilbyr internasjonale kommunikasjonstjenester til datasentervirksomheter og operatør- og bedriftsmarkedet. Selskapet eier, opererer og bygger fiberoptiske kabler som forbinder sluttbrukere med selskaper og organisasjoner i den digitale skyen. Altibox Carrier etablerer en helhetlig europeisk nettverksstruktur som knytter Norge sammen med de sentrale datatrafikknytepunktene på kontinentet. Virksomheten innebærer investeringer i undersjøiske fiberkabler til utlandet; mellom Larvik og Hirtshals og mellom Stavanger og Newcastle. Altibox Carrier er en del av telekomvirksomheten i Lyse, et norsk energi og telekomkonsern.

Konsernet med hovedkontor i Stavanger har virksomhet i Norge og Danmark, og teller i dag rundt 2000 ansatte. Lyse er heleid av 14 kommuner og vår verdiskaping går tilbake til fellesskapet.

Del gjerne
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ønsker du å vite mer?